Szalony Wierch

Szalony Wierch, Głupi Wierch (Hlupy, 2061 m). Trzeci co do wysokości szczyt Tatr Bielskich, usytuowany w środku ich grani i pd. grzędą wiążący je z Tatrami Wysokimi. Skalisty wierzchołek tworzą wapienie murańskie. W XIX w. często odwiedzany dla pięknego widoku (m. in. G. Wahlenberg 1813, F. Herbich 1830). I wejście zimowe 1910 (taternicy węgierscy). Nazwa […]

Szatan i Szczyrbski Szczyt

Szatan (Satan, 2416 m). Najwyższy i najbardziej wyróżniający się szczyt w Grani Baszt, łatwiej dostępny od Doi. Młynicy. I wejście ok. 1880 J. G. Pawlikowski i M. Sieczka, w zimie 1906. W kwietniu 1960 r. we wsch. urwiskach zginęło w lawinach 3 taterników z Poznania. Nazwa ma oparcie w legendach, wg których w noc świętojańską […]

Suchy Wierch i Suchy Wierch Kondracki

Suchy Wierch (1539 m). Szczyt reglowy przyrośnięty od pn. do ścian Giewontu. Podwójny wierzchołek opada malowniczymi igłami i maczugami dolomitowymi. Od r. 1929 od niego bierze nazwę pd. dygitacja reglowa. Ostoje głuszców i jarząbków. Suchy Wierch Kondracki (1902 m). Szczyt w grzbiecie głównym Tatr Zachodnich nad Doi. Kondratową. Wierzchołek wysunięty jest nieco na pd. i […]

Steżki i Stoły

Steżki (Steżky, 1529 m). Rozłożysty, pokryty lasami masyw przyrośnięty od pd. wsch. do Tatr Bielskich, oddzielony od nich przełę¬czą Czerwona Glinka (Cervena hlina, ok. 1390 m). Podstawa zajmuje obszar 4,5 km2. Od pd. i pd. wsch. granity, od pn. permskie piaskowce kwarcytowe. W grzbiecie 2 wierzchołki oddalone od siebie o 0,8 km— pn.-zach. nosi nazwę […]

Salatyński Wierch i Starofobociański Szczyt

Salatyński Wierch, Salatyn (Salatin, Salatinsky vrch, 2050 m). Najpotężniejszy masą szczyt Tatr Orawskich, ostatni od zach. dwu¬tysięcznik tatrzański. Od pd. wsch. oddzielony płytką przełęczą.Wspinaczkowo interesująca jest głównie w zimie. I wejście na szczyt: K. Tetmajer i T. Żeleński-Boy z tow. i przew. (m. in. K. Bachledą) 1892. I wejście zimowe: E. Dubke i A. Martin […]

Rumanowy Szczyt i Rysy

Rumanowy Szczyt (Rumanov śtit, 2428 m). Dwuwierzchołkowa niezbyt wybitna baszta w grzbiecie Tatr Wysokich. Ku Doi. Kaczej opada 600-metrową ścianą pn.-wsch. — „jedną z najwspanialszych ścian tatrzańskich” (W. H. Paryski 1962). I wejście J. Chmielowski z K. Bachledą i J. Bachledą Tajbrem 1902, w zimie taternicy spiscy 1914. Środek słynnej pn.-wsch. ściany rozwiązali T. Bernadzikiewicz […]

Rohatka i Rosocha

Rohatka (Prielom, 2288 m). Skalna szczerba w grzbiecie głównym Tatr Wysokich między Małą Wysoką a Dziką Turnią, powstała w wąskiej strefie mylonitów. Przejście turystyczne, mniej jednak popularne od pobliskiego Polskiego Grzebienia. Pierwszym znanym turystą był K. Kalchbrenner z tow. 1864. I wejście zimowe 1911 (przejście 1913). Szlak przeprowadziło 1912 MTE. Nazwa wywodzona jest od węgierskiego […]

Rohacz Ostry i Rohacz Płaczliwy

Rohacz Ostry (Ostry Rohać, 2084 m, 2072 m). Pn.-wsch. z dwu szczytów Rohaczy, jeden z najpiękniejszych w Tatrach Zachodnich. Wierzchołek rozłupany Rohacką Szczerbiną, w której ujawnia się przecinające cały masyw pojęcie ze strefą mylonitów (S. Kreutz 1925 i J. Młodziejowski 1934 widzą w nim przedłużenie rowów zboczowych na Smreku). Ciemne granity. Pn. ścianę przeszedł jako […]

Przełęcz pod Kopą i Rakuska Czuba

Przełęcz pod Kopą (Kopskć sedlo, 1749 m). Szerokie trawiaste siodło oddzielające Tatry Wysokie (Jagnięcy Szczyt) od Tatr Bielskich (Szalony Wierch). Od pd. wsch. Wyżnia Przełęcz pod Kopą (1780 m), oddzielająca wal Kopy Bielskiej. Oba obniżenia powstały w miękkich utworach dolnotriasowych. Białe granity. W zimie zwiedzany od 1906. Atrakcyjne tereny narciarskie — projekt wyciągu. Rakuska Czuba […]

Pośredni Wierszyk i Przełęcz pod Chłopkiem

Pośredni Wierszyk. 2-kilometrowa pn.-zach. grań Koprowego Wierchu, rozdzielająca doliny Hlińską i Piarżystą. Na pd.-zach. zboczach piękny starodrzew gómoreglowy, przekraczający wysokość 1600 m. Znana podhalańskim myśliwcom ostoja kozic — „po Pośrednim Wierchu (…) chodzą kierdelami jak owce” (K. Tetmajer). Przełęcz pod Chłopkiem, Mięguszowiecka Przełęcz (2307 m). Siodło wytworzyło się w szerokiej strefie mylonitów, stąd bogactwo flory […]