Przednia Polana Młynicka

1,5 km Przednia Polana Młynicka (Predna pol’ana, 1360 m) przekracza taras leżący między Skrajnym Soliskiem (2093 m) a Skrajną Basztą (2203 m). Dalej przegradza dolinę wysoki próg skalny, z którego spada wodospad Skok (vodopad Skok). Od stadionu zimowego dotąd 1.10 godz. (4-50 min.). Jest to jeden z najpiękniejszych wodospadów w Tatrach. Stacza się zwartym ciągiem kaskad z wysokości ok. 25 m. Przy dużej wodzie część strugi łamie się na górnej krawędzi skały, wyrzucając do przodu wodny welon (stąd niemiecka nazwa „Schleierwasserfall“). Największe wrażenie wywiera wodospad w początku lata — w czerwcu przewala się przez niego średnio 8801 wody na sekundę (w marcu zaledwie 541/sek.). Trudno sobie wyobrazić, co się tutaj działo w czasie powodzi latem 1958 r., kiedy Młynicą płynęło 30000 1 wody na sekundę! W języku chorwackim skdk znaczy próg, uskok, spiętrzenie. Szlak wspina się po skałach stromo w górę na lewo od wodospadu 164c (ogładzenia polodowcowe), eksponowany odcinek ubezpieczony jest
łańcuchami.