Staw nad Skokiem

5 km Staw nad Skokiem (pleso nad Skokom, 1801 m). Od początku drogi 2 godz. Powierzchnia jeziorka wynosi 0,77 ha, głębokość 2,3 m (wg nowych pomiarów odpowiednio 0,73 ha, 1,2 m), brzegi są torfiaste i zarośnięte. Ciągnący się dalej w głąb doliny taras zw. jest Zadnią Polaną (Zadnd poPana). W pobliżu ścieżki leżą małe Wołowe Stawki, w bok od niej — zatamowane moreną i zanikające Kozie Stawy — Mały i Niżni. Górna część Dol. Młynicy rozdzielona jest pd. ramieniem Szczyrbskiego Szczytu (2385 m) w 2 odnogi, stanowiące klasycznie uformowane kotły glacjalne. W odnodze pn.-wsch. leżą na wysokości 2109 m Kozie Stawy Wyżnie (Vyśne Kozie plesa). Szlak kieruje się w odnogę pn.-zach., wspinając się przez zawalony blokami morenowymi próg, na którym znajduje się wal moreny stadialnej.