Doliną Raczkową na Kończystą

Wycieczka b. urozmaicona: piękny potok, wodospady, stawy, interesujące widoki. Latem typowe szałasy liptowskie — żętyca, sery. Długość trasy 10,5 km, 1120 m wzniesienia — 4.30 godz. (-[3.15 godz.). Zn. niebieskie, od rozstaju żółte. Od wylotu Doi. Raczkowej (Wąskiej, Raćkova dolina, 885 m) wg opisu d. 188a do rozwidlenia doliny i rozstaju (968 m) — 2 km, 35 min. (-J.25 min.). Lewe odgałęzienie stanowi d. 188b. Zn. żółte odchodzą w prawo przez pas lasu. 2,2 km Niżnia Łąka (Obecna luka, 980-1010 m). W rejonie polany leżą 4 luki morenowe 10-30 m wysokości. W lewo odłącza się d. 187. Za polaną droga wchodzi w lasy. Z prawej huczy wspaniały Raczków Potok, zw. też Raczkową Wodą (Raćkov potok), posiadający tu spadek 100 m/km i obfitujący w wodę. Po lewej stronie prześwituje przez drzewa wyżej położona polana Sigot (szałas), stanowiąca dolny etap tutejszych wędrówek pasterskich. 4 km mostek na wsch. brzeg Raczkowego Potoku. Od rozstaju 45 min. Kamienista drożyna wiedzie wzdłuż jaru potoku i jest miejscami b. stroma. 5 km Ostrzyca (Ostrica, 1240 m). 6 km Pośrednie (Prostredno, 1270 m). Obszerne pastwiska z szałasami, używane jako pośredni etap pasterski. Dolina jest piękna, wcięta między grzbiety na 700-850 m, po bokach skalista. Na pn. ukazuje się regularna kopa Starorobociańskiego (2176 m), z lewej efektowna grań Otargańców, w którą wgłębiają się 2 nisze — Kotliny Niżnia i Wyżnia. Obie one są wielkimi zbiornikami śniegu, a schodzące z nich w zimie lawiny niszczą lasy na dnie i stokach doliny. Panoszy się tu więc kosówka, a świerczyny kryją się pod osłonę grzęd i spiętrzeń skalnych. Na ich klimatycznej górnej granicy widać — zwłaszcza po wsch. stronie — malownicze skupiska limb. 7,5 km Klin. Doi. Raczkowa rozwidla się tu w 2 odnogi: Zadnią Raczkową i Gaborową (między nimi masyw Starorobociańskiego). Szlak przekracza Gaborów Potok i wznosi się wypukłością wału moreny środkowej, na którym rozciągają się upłazy „Na Klinie” (na mapach niesłusznie zw. Polaną pod Klinem). Z prawej pozostaje doliny na wysokości 1840 m. Jest on o przeszło połowę mniejszy (0,43 ha) i znacznie płytszy (2,9 m). Pojemność obu jeziorek wynosi 17 000 i 4850 m3. 10,5 km Jamnicka Przełęcz (Jamnicke sedlo, 1909 m) — z Zahradek 1.45 godz., od początku drogi 4.15 godz. Otwiera się piękny widok na Doi. Rohacką — przy dobrej widoczności wzrok sięga aż po Zaporę Orawską. W lewo wiedzie d. 214 na Rohacze. Zn. niebieskie skręcają w prawo i wznoszą się stromym grzbietem ku pn. wsch. 11 km Wołowiec (Volovec, 2064 m) — z Jamnickiej Przełęczy 20 min. (4l5 min.), od początku drogi 4.35 godz. (4-3.50 godz.). Szczyt słynie z panoramy i jest zwiedzany głównie ze strony polskiej