Dojście z Przybyliny Starym Szlakiem

Odmiana pieszego dojścia do wylotu Dol. Raczkowej (Doi. Wąskiej)— ciekawsza i przyjemniejsza od drogi szosą (d. 183). Jesienią orzechy laskowe. 4 km, różnica wzniesień 115 m — 1 godz. Stare zn. niebieskie. Z tzw. Wyżniego Końca wsi Przybylina (Pribylina, 770 m) wychodzi ku pn. w przedłużeniu poprzecznej uliczki drożyna terenowa, przecinającą „Drogę Młodości”, wiodąca zrazu w sporym oddaleniu od|Raczkowego Potoku. Pólka i łąki poprzerastane są malowniczymi zaroślami i pasami krzewów, m. in. leszczyn. Po przejściu 3 km (45 min.) przekraczamy przykopę zw. Dziedzińską Wodą (Dedinska voda), 100 m dalej dochodząc do jazu, który strugę tę odłącza od Raczkowego Potoku (basenik z możliwością chłodnej kąpieli). W odległości 70 m na pd. zach. od jazu bije z łąki silne i oryginalne źródło siarkowodorowe, zw. przez miejscowych Jajcówką (Vajcovka). Charakterystyczną woń wyczuwa się z daleka. Z dna zbiorniczka wydobywa się z bulgotem gaz, z czego starzy Liptacy potrafili wróżyć zmiany pogody. Woda jest dość smaczna. W otoczeniu kilka mniejszych źródeł. Dalsza droga wiedzie równolegle do Raczkowego Potoku, zbliżając się nad jego zach. brzeg (typowe drzewostany i zarośla nadrzeczne z bogatą fauną ptasią). Na tarasie stokowym ukazuje się wśród drzew dom wypoczynkowy im. Janka KraPa. Poniżej niego znajduje się obudowany *zdrój orzeźwiającej i b. smacznej szczawy, zw. Kwaśną Wodą (Kyslićny prameń). Od źródła dróżka wznosi się stromiej ku górze, dołączając do drogi bitej tuż na zach. od jej pętli wchodzącej w wylot Dol. Raczkowej (Wąskiej). 4 km most i rozdroże.