Wyżni Podkrywański chodnik (Magistrala VI)

Mimo istnienia nowej szosy, piękny widokowo i wygodny szlak łączący Szczyrbskie Jezioro z wylotami dolin podkrywańskich i Podbańską nie stracił nic na popularności. Zbudowało go MKE w r. 1889 — był kiedyś b. mylny. Ostrzegał przed tym W. Eljasz, w r. 1914 poeta J. Kasprowicz prowadząc na Krywań malarza W. Jarockiego błąkał się cały dzień po wolarskich perciach, by wylądować w… Podbańskiej. 14,5km — 3.45godz. Zn. czerwone. Węzeł turystyczny Trzy Studniczki — szkic odręczny. 1. Nowa leśniczówka TANAP; 2. stara leśniczówka — obok jedno ze źródeł; 3. pomniki poległych. wysepek skał wapiennych po pd. stronie Tatr). Czeka nas jeszcze 0,5 km podejścia, potem droga opada stale łagodnie w dół. Wiedzie ona przez lasy porastające pd. pochyłość Wielkiej Palenicy (Vel’kń Pślenica, 1150 m), mniej więcej równolegle do d. 175c. Grzbiet Palenicy zbudowany jest ze skał fliszowych i przytrząśnięty głazami narzutowymi, naniesionymi przez lodowce, które przepływały przez niego, nie mogąc pokonać skrętu Doi. Koprowej. Leśne dróżki krzyżują się i plączą, wskazana jest więc uwaga na znaki. Wychodzimy na polać łąk z osiedlem i widokiem na hotel „Krywań” i Tatry Zachodnie. 14 km Stara Podbańska (Nadbanskć, 975 m). Z Trzech Studniczek 1.15 godz. Wśród zabudowań po prawej grób partyzanta radzieckiego W. Stupnikowa, dalej obszerny budynek historycznej już ‘leśniczówki. Powstała ona w r. 1871, w 1. 1875-90 gazdował w niej gajowy J. Harman, który urządził tu stację turystyczną. W niej lub w pobliskich szopach nocowali turyści idący na Krywań, z Polaków F. H. Nowicki, R. Staizewski, A. Górski, K. Tetmajer, P. i J. Chmielowscy, T. Miciński, J. Żuławski, M. Zaruski, J. Kasprowicz, K. Bachleda i wielu innych. W r. 1903 długo leczył się w leśniczówce czeski pisarz J. Kaviasa; który pod Krywaniem wpadł w żelaza zastawione na niedźwiedzia i ledwo się z nich wydobył. Po I wojnie światowej stację turystyczną prowadził tu KĆST. Z osiedla dróżką w dół ku zach. (drogowskaz), a następnie zakosem w prawo przez pas lasu do węzła dróg i szlaków przy d. 175. Do przyst. autob. 300 m. Do mostu na Białej Liptowskiej z Trzech Studniczek 1.25 godz., znad Szczyrbskiego Jeziora 3.45 godz. W pobliżu obozowisko turystyczne i hotel „Krywań”.