Na Krywań przez Przehyby

Stary szlak wycieczkowy na najwyższy szczyt Tatr Liptowskich. W r. 1839 szedł nim „mimo odradzania adiutanta swego“ król saski, Fryderyk August II. Droga b. atrakcyjna krajobrazowo i nieco krótsza od d. 168. Od przyst. OSAD 6,5 km, 1370 m różnicy wzniesień — 4.25godz. Zn. zielone. Hej Krywaniu, Krywaniu wysoki! Idzie od cię szum lasów głęboki, a mojemu idzie żal kochaniu — hej Krywaniu, Krywaniu, Krywaniu! Od dawniejszego Schroniska Ważeckiego (chata kpt. Raśu, 169a 1180 m) za zn. zielonymi d. 170d na polanę Trzy Studniczki (1150 m) — 10-12 min. Od rozstaju przy źródle ku pn. wsch. w górę w las 60 m do następnego rozwidlenia szlaków: w lewo odchodzi d. 172. Zn. zielone wiodą prosto w górę (10 min.) na dolny koniec spadzistej i w części już zadrzewionej Polany Krywańskiej (Krivanska pobana, 1200-1250 m). Miejsce to odegrało poczesną rolę w dziejach turystyki tatrzańskiej. 5,5 km połączenie szlaków 169b i 168c. Od trzech Studniczek 3.15 godz. (4-2.20 godz.), od dawniejszego Schroniska Ważeckiego 3.25 godz. Odtąd dalej za zn. zielonymi mozolnie w górę skalisto-piarżystym zboczem popod mało wybitny garb Małego Krywania (Mały Krivań, 2334 m) na płytką Krywańską Przełączkę (Daxnerovo sedlo), skąd odsłania się widok na las szczytów Tatr Wysokich i Zielony Staw w zawrotnej czeluści Doi. Ważeckiej (w rzucie poziomym oddalony o 400 m, w pionie — o 300 m). Znaki wiodą obecnie wzdłuż pd. grani, głównie po jej lewej stronie, po gruzowiskach i piargu. Uwagę zwraca bogata w gatunki flora piętra turniowego. 6,5 km Krywań (Krivań, 2494 m). Od ostatniego rozstaju 1 godz., z Trzech Studniczek 4.15 godz., od dawniejszego Schroniska Ważeckiego 4.25 godz. Widok na gmatwaninę dolin, grani i szczytów robi ogromne wrażenie. „Mało jest widoków równych co do straszności przyrody” — woła jeden z zeszlowiecznych turystów. Na pn. zach. ciągnie się Dol. Koprowa, której dno leży o 1300 m niżej. Kapitalnie prezentują się stąd Tatry Zachodnie. Tablicę pamiątkową umieszczono w r. 1968, a zaprojektował ją M. Trembać.