Doliną Raczkową na Bystrą

Wycieczka zaznajamiająca nie tylko z najwyższym szczytem Tatr Zachodnich, ale i z jedną z najciekawszych dolin pd. stoku Tatr Liptowskich. Piękne widoki, końcowy odcinek dość mozolny. 11,5 km, różnica wzniesień 1360 m, 5.15 godz. (-[3.45 godz.). Pod koniec zn. niebieskie. Od wylotu Doi. Raczkowej (Wąskiej, Raćkova dolina, 885 m, 182a d. 183) wg opisu d. 186 i 185 do rozstaju w Dol. Gaborowej — 9 km, 3.30 godz. Na wysokości 1660 m od zn. zielonych odłączają się tu w prawo zn. niebieskie. Opuszczają one głęboko wcięte dno doliny i pną się ku górze w liczne zakosy trawiastym zboczem zw. Iwanowa. Po ok. 20 min. osiągamy taras, na którym w 2 kotlinkach do początku lata leżą płaty śniegu. Wyżej w grań wgłębia się Banista Przełączka (Bystre sedlo, ok. 1935 m), oddzielająca od Błyszcza turniczki zw. Baniste (Liliowe Tumie). U naszych stóp leży teraz Doi. Kościeliska. Szlak zwraca się ku pd. razem z d. 185, najpierw łagodnie ku 182b górze, dalej jednak stromo i męcząco. Widoki coraz to piękniejsze. 11 km Błyszcz (2158 m). Od Banistej Przełączki 35 min. Od wsch. dochodzi d. 180d. Ostry trawiasty grzbiet 0,5 km długości wyprowadza w 18 min. ([12 min.) na przestronny czub Bystrej. 11,5 km Bystra (Bystra, 2248 m). Z Doi. Gaborowej 1.45 godz. (4-1.15 godz.), od wylotu Doi. Raczkowej 5.15 godz. ([3.45 godz.). Bystra przerasta wszystkie szczyty Tatr Zachodnich, **panorama z niej jest więc wspaniała i b. pouczająca. W koronce szczytów Tatr Z tzw. Wyżniego Końca wsi Przybylina (Pribylina, 770 m) do- 183a chodzimy obok hotelu „Esperanto” do mostu na Raczkowym Potoku (Raczków Most, 780 m). Za mostem przyst. ĆSAD „Dol. Raczkowa”. Ku pn. odgałęzia się tu wąska szosa otwarta dla samochodów. Wiedzie ona na prawo od potoku — niską terasą zalewową, wśród pólek i ubogich pastwisk. Na pn. potężne garby Jeżowej (2045 m) i Wielkiego Barańca (2184 m), między którymi wyłania się profil grani Otargańców. Na wsch. grupa Krywania (2494 m). Po 15 min. marszu wchodzimy w lasy, przeważnie niezbyt stare. Wzdłuż drogi często biwakują turyści zmotoryzowani. 12 km wylot Dol. Raczkowej (Wąskiej, Raćkova dolina, 885 m). 183b Od Drogi Młodości 50 min. (^40 min.). Od wsch. dochodzi tu d. 176b. Droga bita wgłębia się pętlą w wylot doliny (mostek) i wraca na jej zach. stronę (d. 176c). U wylotu Dol. Raczkowej (Wąskiej) znajduje się leśniczówka, a wśród świerczyn i łąk kilka domów wypoczynkowych. Latem urządzane tu są namiotowe obozy wypoczynkowe przedsiębiorstw i organizacji młodzieżowych. W r. 1934 KĆST zbudował przy Raczkowym Potoku schronisko (50 miejsc), tzw. Przybylińską Chatę. Wykończone w r. 1935, zostało ono w r. 1944 spalone przez Niemców. Na wzniesieniu nad zdrojem Kwaśnej Wody (d. 184b) J. Harich z Przybyliny wzniósł przed wojną duży pensjonat (Harichovo letovisko), ok. 1955 r. przemieniony w Sanatorium Młodzieżowe im. Janka Kral’a, a od r. 1959 — w dom wypoczynkowy znanej fabryki radiowej „Tesla” z Liptowskiego Hradku. Jeśli są wolne miejsca, można tu otrzymać nocleg. Domki campingowe. W odległości 0,7 km na wsch. od wylotu doliny stoi Dom Wycieczkowy Młodzieży Szkolnej im. N. Belojanisa (d. 176b — w nim stacja HS). Rejon wylotu doliny jest punktem wyjścia d. 176, 182 i 185-191.