Doliną Bystrą na Szczyt Bystrej

Piękna widokowo i atrakcyjna poznawczo wycieczka na najwyższy szczyt Tatr Zachodnich przez Doi. Bystrą —jak mówi J. Młodzie- jowski — „bodajże najmniej znaną ze wszystkich dolin tatrzańskich”. Długość trasy 10 km, różnica poziomów 1400 m, 5 godz. Zn. żółte. Początek szlaku opodal leśniczówki „Przed Bystrą” (Hrdovo, 181 a 850 m) przy d. 175e. Od przyst. ĆSAD 50 m do mostu na rzeczce Bystrej i w prawo w las dość szeroką drożyną. Na polankach drewniane domki weekendowe, zaludniające się na soboty i niedziele. Na pn. ukazuje się Bystra (2248 m), cofnięta między pozornie wyższe grzbiety boczne. 2 km wylot Dol. Bystrej (1000 m). Skrzyżowanie z d. 176b. Od 181b szosy 40 min. Z Podbańskiej dotąd 1.25 godz. Od zach. Polana pod Skałką, po wsch. stronie w odległości 50 m źródło i mały stawek. Warto zwrócić uwagę na skały w okolicy, stanowiące oderwany płat wapieni położony między trzonem krystalicznym a fliszem. Zn. żółte wchodzą w wapienną „bramkę” i wiodą wzdłuż (2300 m). Po zach. stronie leży słoneczna Dol. Bystra, po wsch. — przepastna i mroczna Doi. Kamienista. Kontrast w różnicy poziomów obu tych dolin (450 m!) jest uderzający. — Szlak wiedzie teraz ku pn. wąskim trawiastym grzbietem. 10 km Bystra (Bystrd, 2248 m).