Banówka i Barania Przełęcz

Banówka, Baników Wierch (Banikov, 2178 m). Najwyższe wy¬piętrzenie całego głównego grzbietu Tatr Zachodnich. Tworzy długą, prawie poziomą grań, w której słabo wyodrębnia się wierzchołek. Z zach. krańca grani wyrasta ku pd. potężny grzbiet Przysłopu (2145 m) i Rosochy (1953 m). Ku pn. opadają skaliste ściany 350 m wysokości, podsypane wysokimi piargami. Skały krystaliczne (gra¬nity). I wejście zimowe: J. Lesiecki i L. Loria 1911. Granią wiedzie piękny szlak turystyczny. W XIX w. szczyt zaliczano do Rohaczy. Barania Przełęcz (Baranie sedlo, 2393 m). Najważniejsze obniżenie w grani łączącej Baranie Rogi z Łomnicą, powstałe w wybitnej strefie mylonitów. Znany przechód z Doi. Kieżmarskiej w Doi. Pięciu Stawów Spiskich, w r. 1904 ubezpieczony przez MKE. I przejście zimowe 1906 r.