Nosal

Nosal (1206 m). Popularny szczyt reglowy zbudowany z dolomitów środkowotriasowych, tworzących w pd.-zach. stoku urwiste turniczki (pod nimi usypiska piargowe). Jeszcze w połowie XIX w. lasy bukowe. Bogata fauna, stale ryś, sporadycznie nawet niedźwiedź; główna w Tatrach Polskich ostoja puchacza. Wierzchołek był już w 1 poi. XIX w. celem wycieczek z Kuźnic. W r. 1883 od niego zaczął pozna¬wanie Tatr A. Świętochowski, w 1892 — S. Żeromski. Liczne wypadki śmiertelne, zwłaszcza przy zrywaniu szarotek. Na pn. zboczu stok slalomowy i czynny tylko zimą wyciąg COSTiW, zbudowany w 1. 1956-57, całkowicie przerobiony 1966-67 (600 m długości, 233 m różnicy wzniesień, 350 osób na godzinę). Nazwa Nosala występuje na mapach z w. XVIII.