Łysa Skałka

Łysa Skałka, Skałka (1119 m). Dolomitowa baszta górująca nad przejściem granicznym na Łysej Polanie. Ku pd. i wsch. obrywają się intensywnie kruszejące ściany do 100 m wysokości (pod nimi piargi). Szczyt i półki w ścianach porasta lasek reliktowej sosny zwyczajnej, przetrwałej tu wg przypuszczeń z okresu wczesnopolodowcowego (6-8000 lat p.n.e.), okazy 80- do 100-letnie, najstarsze liczą po 350 lat. Na wierzchołku byli jak się zdaje w r. 1793 R. Townson i B. Hacąuet. W zimie: S. Barabasz z tow. 1905 (na nartach). Nazwa w w. XIX występowała zwykle w formie „Czerwony Wierch Małołączniak“, górale mówili „Czerwony Wierch“.