Łysa Skałka

Łysa Skałka, Skałka (1119 m). Dolomitowa baszta górująca nad przejściem granicznym na Łysej Polanie. Ku pd. i wsch. obrywają się intensywnie kruszejące ściany do 100 m wysokości (pod nimi piargi). Szczyt i półki w ścianach porasta lasek reliktowej sosny zwyczajnej, przetrwałej tu wg przypuszczeń z okresu wczesnopolodowcowego (6-8000 lat p.n.e.), okazy 80- do 100-letnie, najstarsze […]