Żłobisty Szczyt i Żółta Turnia

Żłobisty Szczyt (Zlobiya, 2426 m). Trój wierzchołkowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, popularny kiedyś wśród taterników. I wejście na główny wierzchołek: K. Jordan z Marthe Lavalle z Genewy — stąd węgierska, niemiecka a zrazu i polska nazwa „Szczyt Marty“. I wejście zimowe: Z. Klemensiewicz i J. Maślanka 1909 (w ciężkich warunkach). Ładne drogi wspinaczkowe. Żółta Turnia (2087 m). Szczyt w kształcie piramidy między dolinami Gąsienicową i Pańszczycą. Granity, na pn. stokach twarde piaskowce kwarcytowe. Interesujące zespoły roślin, zwłaszcza porostów. I znane wejście: L. Zejszner 1836, częstsze wycieczki po 1860. W zimie: M. Karłowicz i R. Kordys 1908. 1911 wyznakowano szlak na wierzchołek, później zarzucony. W r. 1931 PIM ustawił na szczycie przyrząd do mierzenia opadów. Nazwa pochodzi od skupień siarkowożóltego porostu Acarospora oxytona, pokrywającego przewieszone kwarcytowe skałki. W XIX w. szczyt zwano częściej „Małą Koszystą”.