Doliną Juraniową na Bobrowiec

Atrakcyjna widokowo wycieczka zaznajamiająca z pn.-zach. stokami masywu Bobrowca i podchodzącymi ku nim orawskimi dolinami. Odcinki b. mozolne. Długość szlaku 8 km, różnica wzniesień 860 m — z Orawie 3.30godz. Zn. niebieskie, potem zielone. Od schroniska w Orawicach (Oravice, 802 m — d. 201c) drogą 221 a 220a do wylotu Doi. Bobrowieckiej (przyst. ĆSAD — pieszo 45 min., 440 min.). Dnem doliny 1 km do samotnej chaty robotniczej. Odchodzi tu w lewo szeroka droga, wyrobiona w stoku Jeżowego Wierchu (1083 m) i służąca dziś do ściągania drzewa. Nią w górę 12 min. 4,5 km Umarła Przełęcz (Umrla, sedielko pod Umrlou, 988 m)— 121 b od wylotu doliny 35 min. (4-25 min.). Skrzyżowanie z d. 222b. Zbiegamy dróżką w 5 min. łagodnie na dno Doi. Juraniowej, a 200 m dalej przekraczamy żwawy Biały Potok, za którym stoi zrujnowany szałas. Dol. Juraniowa (Jurańova dolina) ma 4 km2 powierzchni i sięga od pn. pod Bobrowiec. Już w w. XVII pasała tu orawska wieś Lesek (Liesek), od w. XVIII także górale z Witowa. W r.1921 pisał o tej okolicy M. Orłowicz: „Cisza tu i samotność zupełna otacza turystę. Jedynie w lecie dzwonki owiec wypasanych tu przez górali z polskiej strony przerywają głuszę. Resztki dawnego boru rozsiane tu i ówdzie w postaci grup potężnych buków i jodeł i zarośnięte szczątki dawnych hawiarskich dróg, które wiodły następnie zaś wiedzie jej pologim grzbietem, miejscami skalistym, a od pd. podciętym urwiskami. 7 km Juraniowa Przełęcz (1382 m), szerokie, częściowo lesiste siodło, wgłębione między Bobrowiec i Parzątczak. Z Orawie 2.45 godz., od wylotu Doi. Bobrowieckiej 2 godz. Po stronie polskiej widać bliską polanę Jaworzynę, a las jest wyłamany przez wichurę wiosną 1968 r. Na pd. wsch. wyniosły Kominiarski Wierch. Z przełęczy można wejść duktem granicznym na Parzątczak 221 d (1486 m), a następnie na Furkaskę (1491 m) — 30 min. Idąc na Bobrowiec zwracamy się na Przełęczy Juraniowej ku pd. zach. Wzdłuż szerokiej i prostej linii granicznej dźwiga się zielono znakowana ścieżka. Podejście jest b. strome i męczące — tym bardziej, że las zasłania widoki. 8 km Bobrowiec (Bobrovec, 1663 m) — z przełęczy 45 min. (435 min.), z Orawie 3.30 godz. (42.35 godz.). Na przeciwległą stronę masywu schodzi d. 31b (tam opis szczytu i widoku).