Dojazd do Dol. Żarskiej

Dojazd do Doi. Żarskiej. W kierunku pn. wybiega z Oko licznego szosa boczna, którą kursują autobusy ĆSAD do wylotu Doi. Żarskiej. Wiedzie ona doliną Smreczanki, najpierw po jej wsch. stronie. Za rzeczką widać wzniesienia Gaje (748 m) i Nykowo (729 m). 6 km Smreezany (Smrećany, 700 m) — duża wieś liptowska z ciekawym folklorem. W odwecie za udział w powstaniu słowackim częściowo spalona przez hitlerowców. Na wzgórzu Hradek znaleziska z kultur halsztackiej i puchowskiej. Kasztel z r. 1750, kościół ewangelicki z 1. 1876-80. Gotycki **kościół katolicki (w. XIII) należy do najcenniejszych zabytków całego Liptowa. Zachowały się w nim gotyckie freski (w. XIV), a na drewnianym stropie temperowe malowidła z w. XVI, w swym pasowym układzie przypominające kościółek w Dębnie. Ołtarze z 1. 1480 i 1510. Gotyckie stalle z w. XV, barokowe organy (w. XVIII). Dalsza droga wiedzie po zach. stronie Smreczanki, a w panoramie Tatr dominuje ciężki masyw Barańca. 8 km Żar (Żiar, 760 m) — wioska pasterska posiadająca duże pastwiska w Tatrach (22 km2), punkt wypadowy w rejon Dol. Żarskiej. 11 km Doi. Żarska. Końcowy przystanek autobusowy znajduje się 450 m poniżej wylotu. Szosa główna wybiega z Okolicznego w kierunku pn.-zach., nadal na prawo od Wagu. 49 km Liptowski Mikulasz (Liptovsky Mikuldś, 570 m). Autobusem od Szczyrbskiego Jeziora 1.30 godz. Z Łysej Polany 104 km. Znaczne miasto (12000 mieszkańców) z rozwiniętym przemysłem — siedziba powiatu, gospodarcze, polityczne i kulturalne centrum Liptowa.