Miedziane i Mięguszowiecki Szczyt

Miedziane (2233 m). Masywny wierch na zach. od Morskiego Oka. Partie skalne i upłazy. Jedna z głównych w Tatrach Polskich ostoi kozic. W w. XVIII prace górnicze. Pierwsze zanotowane wejście: F. Herbich 1832. Piękny widok ze szczytu uwieczniono w słynnej „panoramie Tatr”, namalowanej w 1. 1894-96 i wystawionej w Warszawie 1896-99 (wymiary płótna: 115xl6m). Nazwa […]

Lodowy Szczyt

Lodowy Szczyt (2628 m). „Najbardziej z dala rzucający się w oczy szczyt tatrzański” (W. Żuławski) — trzeci co do wysokości w Tatrach, silnie rozczłonkowany. Króluje nad Doi. Jaworową, ku której opada grzędami rozdzielającymi wiszące dolinki: Zadnią, Suchą i Śnieżną (w tej ostatniej szczątkowy lodowczyk). W pn.-wsch. grani wyodrębnia się Śnieżny Szczyt (Snehovy śtit, 2467 m), […]