Mały Kozi Wierch i Mały Lodowy Szczyt

Mały Kozi Wierch (2226 m). Pozębiony szczyt między Zawratem a Zmarzłą Przełęczą. Spod głównego wierzchołka odbiega na pd. grań Kołowej Turni. We wsch. części wyodrębniają się 2 szerokie Zmarzłe Czuby. Wejścia na wierzchołek miały miejsce już ok. 1875; w zimie M. Zaruski z tow. 1911. W r. 1905 przeprowadzono granią Orlą Perć. Nazwa ustaliła się […]