Szczyrbskie Jezioro

Z nowego centrum osady Szczyrbskie Jezioro (Strbske Pieso, 1350 m) szosą w kierunku pd.-wsch. przez typowy teren morenowy. Nowe Szczyrbskie Jezioro (Nove Strbske Pleso) jest osadą wypoczynkową rozrzuconą nad jeziorkiem położonym w klasycznym dole morenowym na wysokości 1315 m (2,13 ha, gł. 9,6 m, wymiary 243 x 182 m). Kiedyś był tu zarosły szuwarem moczar, przecięty odnogą Młynicy, rozlewającej się pośrodku w głęboki stawek. W r. 1897 obszar kupił architekt K. Mory, który oczyścił bagno i zamknąwszy przepływ wód stworzył obecny sztuczny staw. W 1. 1903-05 zbudował on tu hotel, który dał początek osadzie klimatyczno -leczniczej, zwanej najpierw „Móryho Osada”. Po wojnie hotel przemieniono w dom wczasowy ROH „Banik”. Nasza trasa biegnie w kierunku pd. wijąc się przez lasy nad Szczyrbską Młynicą. Ku wsch. odchodzi niebawem skrót, ścinający jej 5-kilometrową pętlę. Po 1 km od kolana serpentyny opuszczamy szosę wiodącą dalej do Szczyrby (7 km) i przeciąwszy linię kolejki zębatej jedziemy w kierunku pn.-zach. popod niezwykle stromo opadającym spiętrzeniem moren, na którym leży Szczyrbskie Jezioro. W górze charakterystyczna sylwetka hotelu „Panorama”. Z wzniesienia otwiera się piękny widok na pasmo Krywania. Na pd. rozciąga się dolina Liptowa, a za nią ciemny wał Tatr Niżnich. 5 km potok Biały Wag (Bieły Vah), powstający tu z połączenia potoków Furkotnego i Wielkiego Złomiskowego. Przyst. ĆSAD. Ku pn. odchodzi d. 168. W dalszym biegu szosa przecina płytką Dol. Pajęczą i płynący spod Polany Pawiowej nikły Pajęczy Potok, a następnie zakręca łagodnym lukiem ku pn. Lasy. Z odsłoniętych miejsc widoki na nagie zbocza Krywania (2494 m) i jego sąsiedztwo.