Na Hruby Wierch

Patrząc na imponujący mur Hrubego z Kasprowego Wierchu lub Świnicy nie przypuszcza się nawet, że od pd. strony może on być tak łatwo dostępny. Wycieczka b. ciekawa widokowo. 8,3 km, 1080 m różnicy wzniesień — 4.20 godz. Trudności niewielkie, pod koniec ekspozycja. Od Capiego Stawu bez znaków. Znad Szczyrbskiego Jeziora (Śtrbske pleso, 1346 m) I65a opisaną wyżej d. 164 do kotła Capiego Stawu — 3 godz. Pn.-zach. odnogę Doi. Młynicy tworzą 2 kotły polodowcowe wyraźnie w siebie wcięte. Z dna niższego kotła ku pn. wzdłuż zach. brzegu Capiego Stawu i dalej w górę, do leżącego w wyższym kotle Kolistego Stawu (Okruhle pleso, ok. 2105 m — 0,72 ha, gł. 8,5 m). Jeziorko jest silnie wgłębione w teren (stąd znaczna pojemność — 40 000 m3) i otoczone złomami. Często przez całe lato utrzymuje się na nim lód. Znad brzegu stawu ku pn. zach. po piargach, a następnie trawiasto-skalistym zboczem w górę, kierując się nie wprost na wierzchołek, lecz — tak jak łatwiej — ku jego pd. grani i nią w ekspozycji na szczyt. 8,3 km Hruby Wierch (Hrub vrch, Triumetal, 2428 m) — znad Capiego Stawu 1.20 godz., z Szczyrbskiego Jeziora 4.20 godz. Widoki o dużej ekspresji: na pd. zach. ogromna piramida Krywania, na pn. przerażająca głębia Doi. Hlińskiej, za nią Tatry Polskie, na wsch. gąszcz szczytów Tatr Wysokich z wybijającą się „koroną” Wysokiej.