Kołowa Turnia i Lodowa Przełęcz

Kołowa Turnia (2105 m). Skalista czuba rozdzielająca dolinki Pustą i Pod Kołem. Wg przypuszczeń geografów (S. Lencewicz 1936), przed epoką lodową szedł przez nią grzbiet główny Tatr. W czasie ostatniego zlodowacenia była nunatakiem. Nazwa pasterska, od upłazów okalających Zadni Staw. Lodowa Przełęcz (Sedielko, 2372 m). Ruchliwa turystycznie przełęcz w grzbiecie głównym Tatr Wysokich między Małym […]