Nowy Wierch i Opalony Wierch

Nowy Wierch (Novy vrch, 2009 m). Niezbyt wybitny szczyt w grani Tatr Bielskich, najdalej na pn. wysunięty dwutysięcznik tatrzański. Wierzchołek wysyła ku pn. grzbiet z turniami zw. Kominy (limby). Blok szczytowy tworzą wapienie murańskie. Siedlisko pomurnika. Na zboczach połacie pralasu. Kilka jaskiń znanych ze znalezisk arktycznej fauny kopalnej — zapewne z okresu ostatniego zlodowacenia (badania […]

Łysanki

Łysanki (1447 m). Wierch reglowy 4,5 km od centrum Zakopanego, na dziale wodnym między Białym a Czarnym Dunajcem. Wysunięte ku pn. ramiona oskrzydlają Doi. za Bramką oraz mniejsze dolinki Małego i Suchego Żlebu. W pn.-wsch. grzbiecie kompleks skał dolomitowych zw. Jatkami — 80-metrowe ścianki i fantazyjne turniczki, na których ok. 1908 trenowali taternicy (m. in. […]