Zadni Gierlach i Zadni Mnich

Zadni Gierlach (Zadny Gerlach, ok. 2630 m). Pn. część masywu Gierlachu, wiążąca ten szczyt z załamaniem grzbietu głównego Tatr Wysokich. Wysokość podawana jest różnie. I wejście: J. Chmielowski z J. Walą mł. 1895, w zimie — G. A. Hefty i G. Komarnicki 1913. W jesienną noc 1944 r. pod wierzchołkiem rozbił się radziecki samolot wiozący żołnierzy 2 czechosłowackiej brygady spadochronowej w głąb Słowacji. Szczątki znaleźli w r. 1945 polscy taternicy, zwłoki 24 ofiar przeniesiono na cmentarz w Gierlachowie (1946). Zadni Mnich (2172 m). Lotna iglica skalna w głównym grzbiecie Tatr, 40-60 m wysokości. Świetnie widoczne zespoły ciosu granitowego. I wejście J. Chmielowski i K. Bachleda 1904. Na wsch. uskoku nakręcono w r. 1922 scenę zjazdu na linie do filmu „W otchłani pokuty” — chyba pierwszy raz w Tatrach. Obecną nazwę wprowadził G. Komarnicki, a w polskiej wersji — M. Świerz (1919), przedtem mówiono „Mnich II“. Żartobliwe nazwy juhaskie: Organista, Mniszka.