Jałowiecka Przełęcz

2,5 km Jałowiecka Przełęcz (Jalovecke sedlo, ok. 1855 m) — 1.45 godz. (41.25 godz.). W kierunku zach. otwiera się widok na Doi. Jałowiecką, na wsch. uwagę przykuwa pełna ogromu wyniosłość Wielkiego Barańca (2184 m), z którą żywo kontrastują ostre formy grupy Rohaczy. Dysponując na przełęczy czasem, warto zrobić krótki wypad na widokowy garb rzadko przez turystów odwiedzanej Rosochy (Raztoka, 1953 m) przez tzw. Niżni Przysłop i siodło za nim — bez znaków, 35 min. (j 25 min.). Z wierzchołka uzyskuje się dobry wgląd w górne rozwidlenia dolin Żarskiej i Jałowieckiej. Do wylotu tej drugiej można zejść — klucząc wśród kosówek — grzbietem ku zach. a następnie pd. zach. Szlak zwraca się teraz ku pn. wsch. i pnie się wśród halnych traw (ostatnie kosówki) szerokim obłym grzbietem na niewyodrębniony z grani Pośredni Przysłop (2026 m). Dalej grzbiet traci na stromości, staje się za to wąski i miejscami skalisty. Widoki na obie strony są urzekające. 4,2 km Wyżni Przysłop (Prislop, 2145 m) — z Jałowieckiej Przełęczy 50 min., od schroniska 2.35 godz. (4-2.05 godz.). Niezbyt wybitny szczyt z kapitalnymi *widokami na górne odnogi dolin Żarskiej i Jałowieckiej. Panorama grzbietu głównego nad Doi. Żarską jest prawdziwie wysokogórska. Następuje teraz skalna grań, od wsch. silnie podcięta i eksponowana, ku zach. opadająca stromym trawiastym stokiem. Idziemy nią omijając od zach. skalne zęby i pazury. Trudności niewielkie. Grań wrasta w piarżyste zbocze zach. wierzchołka Banówki, oddalonego o 40 m od głównego wierzchołka i nieznacznie od niego niższego. 5 km Banówka (Banlkov, 2178 m). Z Przysłopu 25 min. (420 min.), z Jałowieckiej Przełęczy 1.15 godz. (4l godz.), od Schroniska Żarskiego 3 godz. (42.25 godz.).