Dumy Szczyt i Furkaska

Dumy Szczyt (2623 m). Piękny szczyt w grani Łomnicy, czwarty pod względem wysokości w Tatrach. Wierzchołek porasta interesująca roślinność (20 gatunków). I wejście: 0. Tery z M. Spitzkopfem 1877, I wejście od pn. a zarazem I polskie — J. G. Pawlikowski z przew. 1881, w zimie — w bardzo ciężkich warunkach — turyści węgierscy 1910. Przed r. 1904 był na szczycie S. I. Witkiewicz. „Durny w gwarze górali znaczy bumy, pyszny. Spiszacy używali też nazwy „Mała Łomnica”. Furkaska (1491 m). Rozczłonkowany lesisty regiel między dolinami Chochołowską i Juraniową. Wierzchołek opada ku zach. i pd. zach. skałami 40 m wysokości. W lesistej pd. grani czuba Parzątczaka (1486 m). Z orawskich zboczy, ze żlebu Jaworzyna, wydobywano w w. XIX rudę żelaza. Nazwa dawna. W dokumencie z r. 1775 „Furkasowa Scala”. W aktach granicznych z ok. 1790 r. symbol zach. krańca Tatr Polskich: a Rybistaw per Furkarska Skala. Górale wymawiają „Furkaśka”, skąd zapewne słowacka forma „Furkaska”.