Rumanowy Szczyt i Rysy

Rumanowy Szczyt (Rumanov śtit, 2428 m). Dwuwierzchołkowa niezbyt wybitna baszta w grzbiecie Tatr Wysokich. Ku Doi. Kaczej opada 600-metrową ścianą pn.-wsch. — „jedną z najwspanialszych ścian tatrzańskich” (W. H. Paryski 1962). I wejście J. Chmielowski z K. Bachledą i J. Bachledą Tajbrem 1902, w zimie taternicy spiscy 1914. Środek słynnej pn.-wsch. ściany rozwiązali T. Bernadzikiewicz […]