Steżki i Stoły

Steżki (Steżky, 1529 m). Rozłożysty, pokryty lasami masyw przyrośnięty od pd. wsch. do Tatr Bielskich, oddzielony od nich przełę¬czą Czerwona Glinka (Cervena hlina, ok. 1390 m). Podstawa zajmuje obszar 4,5 km2. Od pd. i pd. wsch. granity, od pn. permskie piaskowce kwarcytowe. W grzbiecie 2 wierzchołki oddalone od siebie o 0,8 km— pn.-zach. nosi nazwę […]

Rohatka i Rosocha

Rohatka (Prielom, 2288 m). Skalna szczerba w grzbiecie głównym Tatr Wysokich między Małą Wysoką a Dziką Turnią, powstała w wąskiej strefie mylonitów. Przejście turystyczne, mniej jednak popularne od pobliskiego Polskiego Grzebienia. Pierwszym znanym turystą był K. Kalchbrenner z tow. 1864. I wejście zimowe 1911 (przejście 1913). Szlak przeprowadziło 1912 MTE. Nazwa wywodzona jest od węgierskiego […]