Bobrowiecka Przełęcz i Brestowa

Bobrowiecka Przełęcz (1356 m). Wybitna przełęcz powstała w strefie miękkich łupków triasu, ongi ulubione przejście kłusowników z Podhala w Tatry Orawskie. Drożyna górnicza z Polany Chochołowskiej zbudowana ok. 1808, z Doi. Bobrowieckiej — ok. 1820. W w. XIX ładowano tu rudę żelaza. Brestowa (Brestova, 1934 m, 1902 m). Granitowo-gnejsowy przysadzisty wierch w zakolu głównego grzbietu Tatr Zachodnich, z Salatyńskim Wierchem połączony wąską granią z wgięciem Salatyóskiej Przełęczy. Skały krystaliczne. Stoki trawiaste, dołem — zwłaszcza od pn. — skaliste. Ku pn. wybiegają 3-kilometrowe boczne ramiona. W r. 1861 trawersowania szczytu dokonał K. Łapczyński (używa nazwy „Salatin”). Masyw ma duże walory narciarskie.