Rohacz Ostry i Rohacz Płaczliwy

Rohacz Ostry (Ostry Rohać, 2084 m, 2072 m). Pn.-wsch. z dwu szczytów Rohaczy, jeden z najpiękniejszych w Tatrach Zachodnich. Wierzchołek rozłupany Rohacką Szczerbiną, w której ujawnia się przecinające cały masyw pojęcie ze strefą mylonitów (S. Kreutz 1925 i J. Młodziejowski 1934 widzą w nim przedłużenie rowów zboczowych na Smreku). Ciemne granity. Pn. ścianę przeszedł jako […]

Nowy Wierch i Opalony Wierch

Nowy Wierch (Novy vrch, 2009 m). Niezbyt wybitny szczyt w grani Tatr Bielskich, najdalej na pn. wysunięty dwutysięcznik tatrzański. Wierzchołek wysyła ku pn. grzbiet z turniami zw. Kominy (limby). Blok szczytowy tworzą wapienie murańskie. Siedlisko pomurnika. Na zboczach połacie pralasu. Kilka jaskiń znanych ze znalezisk arktycznej fauny kopalnej — zapewne z okresu ostatniego zlodowacenia (badania […]